Ẩn
QUẢN LÝ THÀNH VIÊN
Tài khoản
Mật khẩu
Quên mật khẩu
Thành viên mới
HOTLINE
(08) 3719 2513
LIÊN KẾT WEBSITE
Trang chủ > Văn bản pháp luật > Văn bản về thuế > Kê khai thuế > Khai thuế GTGT kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh
Kê khai thuế


1/ Theo thông tư 26/2015/TT-BTC Sửa đổi điểm đ Khoản 1 Điều 11 thông tư 156/2013/TT-BTC có 2 trường hợp phải nộp thuế vãng lai:

a/ Nếu xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh có giá trị  bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên ==> Phải kê khai thuế vãng lai tại địa phương đó

b/ chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh ( mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương đó) ==> Phải kê khai thuế vãng lai tại địa phương đó

Ví dụ 1: Công ty A trụ sở tại Hải Phòng ký hợp đồng cung cấp xi măng cho Công ty B có trụ sở tại Hà Nội. Theo hợp đồng, hàng hóa sẽ được Công ty A giao tại công trình mà công ty B đang xây dựng tại Hà Nội. Hoạt động bán hàng này không được gọi là bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. Công ty A thực hiện kê khai thuế GTGT tại Hải Phòng, không phải thực hiện kê khai thuế GTGT tại Hà Nội đối với doanh thu từ hợp đồng bán hàng cho Công ty B.

Ví dụ 2: Công ty B có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh có các kho hàng tại Hải Phòng, Nghệ An không có chức năng kinh doanh. Khi Công ty B xuất bán hàng hóa tại kho ở Hải Phòng cho Công ty C tại Hưng Yên thì Công ty B không phải kê khai thuế GTGT tại địa phương nơi có các kho hàng (Hải Phòng, Nghệ An).

Ví dụ 3:                

- Công ty A có trụ sở tại Hà Nội ký hợp đồng với Công ty B chỉ để thực hiện tư vấn, khảo sát, thiết kế công trình được xây dựng tại Sơn La mà Công ty B là chủ đầu tư thì hoạt động này không phải hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt ngoại tỉnh. Công ty A thực hiện khai thuế GTGT đối với hợp đồng này tại trụ sở chính tại Hà Nội, không phải thực hiện kê khai thuế GTGT tại Sơn La.

- Công ty A có trụ sở tại Hà Nội ký hợp đồng với Công ty C để thực hiện công trình được xây dựng (trong đó có bao gồm cả hoạt động khảo sát, thiết kế) tại Sơn La mà Công ty C là chủ đầu tư, giá trị công trình bao gồm cả thuế GTGT trên 1 tỷ đồng thì Công ty A thực hiện khai thuế GTGT xây dựng ngoại tỉnh đối với hợp đồng này tại Sơn La.

- Công ty A có trụ sở tại Hà Nội ký hợp đồng với Công ty Y để thực hiện công trình được xây dựng (trong đó có bao gồm cả hoạt động  khảo sát, thiết kế) tại Yên Bái mà Công ty C là chủ đầu tư, giá trị công trình bao gồm cả thuế GTGT là 770 triệu đồng thì Công ty A không phải thực hiện khai thuế GTGT xây dựng ngoại tỉnh đối với hợp đồng này tại Sơn La

Ví dụ 4: Công ty B trụ sở tại Hà Nội bán máy điều hoà cho khách tại Hòa Bình (bao gồm cả lắp đặt) thì Công ty B không phải kê khai thuế GTGT tại Hoà Bình.

Ví dụ 5: Công ty A có trụ sở tại Hà Nội mua 10 căn nhà thuộc 1 dự án của Công ty B tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó Công ty A bán lại các căn nhà này và thực hiện xuất hóa đơn cho khách hàng C thì Công ty A phải thực hiện kê khai, nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh theo tỷ lệ % doanh thu với cơ quan thuế tại thành phố Hồ Chí Minh.”

  • Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 10 % tạm nộp 2 %
  • Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 5 % tạm nộp 1 %

Tuy nhiên có một khác biệt là khi thực hiện các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thì khi thanh toán chủ đầu tư tự khấu trừ thuế GTGT vàng lai này theo mẫu C2-02/NS "Giấy rút dự toán ngân sách" hoặc mẫu C3-01/NS "Giấy rút vốn đầu tư" : Tại đây

  • Nếu công trình liên quan đến nhiều địa phương ( Như công trình giao thông, dây tải điện....) ko thể xác định được doanh thu của từng tỉnh thì kê khai tại trụ sở chính và nộp thuế theo tỷ lệ 2% doanh thu cho từng địa phương theo bảng phân bổ 01-7/GTGT và sao gửi cho cơ quan thuế quản lý khi nộp tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT

2/ Trình tự khai thuế vãng lai:

- Tờ khai thuế khai theo mẫu:05/GTGT
- Khai theo từng lần phát sinh
- Thời hạn nộp tờ khai: 10 ngày kể từ ngày phát sinh ngày phát sinh nghĩa vụ thuế

3/ Cách kê khai thuế vãng lai & trụ sở chính:

a/ Bước 1: Khai thuế vãng lai

+ Vào trang kê khai thuế --> đăng ký địa bàn vãng lai. Tại danh sách địa bàn này đăng ký tờ khai mẫu 05/GTGT

 + Vào  Kê khai trực tuyến --> chọn tờ khai mẫu 5/GTGT --> chọn cơ qua thuế  --> chọn kỳ kê khai ... và tiếp tục cho đến hết

a/ Bước 2: khai thuế tại trụ sở chính

- Đăng nhập vào HTKK --> Chọn tờ khai mẫu 01/GTGT --> Chọn phụ lục 01-5/GTGT ( Nhập số tiền thuế dã nộp vào phụ lục 01-5/GTGT) --> Ghi --> Phần mềm sẽ tự động cập nhật số tiền thuế nộp vãng lai vào chỉ tiêu [39] mãu 01/GTGT

 

 

  • TIN TỨC NÓNG