Ẩn
QUẢN LÝ THÀNH VIÊN
Tài khoản
Mật khẩu
Quên mật khẩu
Thành viên mới
HOTLINE
(08) 3719 2513
LIÊN KẾT WEBSITE
Trang chủ > Văn bản pháp luật > Văn bản về thuế > Thuế cá nhân kinh doanh > Mua hóa đơn lẻ và khai thuế với hộ khoán
Thuế cá nhân kinh doanh


Hộ kinh doanh khoán là gì?

Đây là cách gọi hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Theo Khoản 8 Điều 3 Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành thì hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán là hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Bởi khi nộp thuế theo phương pháp khoán thì hộ kinh doanh sẽ nộp theo mức thuế khoán do cơ quan thuế xác định theo tỷ lệ trên doanh thu khoán do cơ quan thuế xác định.

Hộ kinh doanh khoán sẽ không phải nộp tờ khai theo tháng/quý mà sẽ kê khai thuế theo năm theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019, cụ thể:

- Hộ kinh doanh khoán cần nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề;

- Trường hợp mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

Nếu hộ kinh doanh khoán mua hoá đơn tại cơ quan thuế thì cần làm thêm thủ tục gì về thuế không?

Hộ kinh doanh khoán (hay còn gọi là hộ khoán) không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ do dó nếu khách hàng cần hoá đơn để đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN thì hộ khoán có thể liên hệ với cơ quan thuế để mua hoá đơn.

Theo Khoản 4 Điều 7 Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành thì trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng số thì hộ khoán khai thuế, nộp thuế riêng đối với doanh thu phát sinh trên hóa đơn đó theo từng lần phát sinh. Thuế suất và số thuế phải nộp sẽ xác định theo hướng dẫn tại Điều 10 và Phụ lục I ban hành kèm.

Về thủ tục khai thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể:

Hồ sơ khai thuế bao gồm:

- Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC;

- Bản sao hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ cùng ngành nghề với hoạt động kinh doanh của hộ khoán;

- Bản sao biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

- Bản sao tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ như: Bảng kê thu mua hàng nông sản nếu là hàng hóa nông sản trong nước; Bảng kê hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới nếu là hàng cư dân biên giới nhập khẩu; Hóa đơn của người bán hàng giao cho nếu là hàng hóa nhập khẩu mua của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong nước; tài liệu liên quan để chứng minh nếu là hàng hóa do cá nhân tự sản xuất, cung cấp;...

Lưu ý: Cơ quan thuế có quyền yêu cầu hộ kinh doanh xuất trình bản chính để đối chiếu, xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp hộ khoán có sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng lần phát sinh chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh doanh thu có yêu cầu sử dụng hóa đơn.

Thời hạn nộp thuế:

Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh doanh thu có yêu cầu sử dụng hóa đơn.

  • TIN TỨC NÓNG